Άρθρα

Κορινθιακός, η δική μας θάλασσα

Τα απορρίμματα αποτελούν μία από τις σοβαρότερες σύγχρονες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον… Στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου ζουν περίπου 150.000 κάτοικοι. […]

DETAIL