Ένα έργο για την καταγραφή της συσσώρευσης απορριμμάτων στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού

Το ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ σε συνεργασία με την ΟΖΟΝ, συμμετέχει στην έρευνα και την καταγραφή της συσσώρευσης απορριμμάτων στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια για την προστασία και ανάδειξη του Κορινθιακού, μετά την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η συλλογή πολύτιμων επιστημονικών δεδομένων για τη δρομολόγηση λύσεων που θα αντιμετωπίζουν το διογκούμενο πρόβλημα της απόρριψης και συσσώρευσης των σκουπιδιών στο φυσικό περιβάλλον

Για την επίτευξη του σκοπού της, η ομάδα έργου  δημιουργήθηκαν σταθμοί καταγραφής σε επιλεγμένες ακτές του Κορινθιακού ενώ ταυτόχρονα υλοποιήθηκε κάθε 3 μήνες συστηματική συλλογή επιπλεόντων μικροπλαστικών από το θαλάσσιο χώρο.