Κορινθιακός, η δική μας θάλασσα

Τα απορρίμματα αποτελούν μία από τις σοβαρότερες σύγχρονες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον…

Στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου ζουν περίπου 150.000 κάτοικοι.

Υπολογίζεται ότι 4.200 τόνοι σκουπιδιών ανά έτος, διαφεύγουν ανεξέλεγκτα προς το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον…

Καταγράφουμε τη ρύπανση από θαλάσσια απορρίμματα στον Κορινθιακό κόλπο…

Μια ξεχωριστή δράση η οποία αφορά τον Κορινθιακό κόλπο.

Μια δράση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης “ΟΖΟΝ”  η οποία σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου πρόκειται για πρώτη φορά να καταγράψει  με επιστημονικό τρόπο  στοιχεία που αφορούν τη ρύπανση από θαλάσσια απορρίμματα. Η εν λόγο οργάνωση έχει ανάλογη εμπειρία στον ΒΔ Σαρωνικό κόλπο,  την τεχνογνωσία, το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό, για να ηγηθεί και συντονίσει με επιτυχία τη δράση.

Συνεργαζόμενοι φορείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και έχει τίτλο «Κορινθιακός η δική μας θάλασσα» είναι : Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» με έδρα το Αίγιο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Πράσινο+Μπλε» με έδρα τη Ναύπακτο, ο σύλλογος ελεύθερων και αυτόνομων δυτών«Κρισσαίος» με έδρα τη Φωκίδα και ο σύλλογος  «Αργώ»  με έδρα την Αλυκή  Βοιωτίας.
Για τη συλλογή δεδομένων θα δημιουργηθούν, από κάθε συνεργαζόμενο φορέα, παρατηρητήρια καταγραφής απορριμμάτων στις ακτές και τον θαλάσσιο χώρο της περιοχής του. Οι δράσεις συλλογής  και καταμέτρησης θαλάσσιων απορριμμάτων  αλλά και ο καθαρισμός του χώρου καταγραφής, θα συνοδεύονται από στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης προς τους πολίτες των δήμων που περιβάλλουν τον Κορινθιακό. Παράλληλα θα δημιουργηθεί δίκτυο εκπαιδευμένων εθελοντών με σκοπό την ενεργοποίησή τους σε μελλοντικές πρωτοβουλίες ανάλογης δράσης.
Μέσα στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί δίκτυο παρατηρητηρίων που συμπεριλαμβάνει τους 6 σταθμούς μέτρησης στις ακτές του Κορινθιακού και συγκεκριμένα:
Σταθμός 1:   Ψαθόπυργος Αχαΐας, παραλία Μάτι, δυτική εκβολή Βολιναίου
                       Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση “Πράσινο+Μπλε”
Σταθμός 2:   Ακράτα Αχαΐας, νότια εκβολή Κράθη
Σταθμός 3:   Κόρινθος, παραλία Καλάμια /5ο Δημοτικό σχολείο
Σταθμός 4:   Αλυκή Βοιωτίας, βόρεια παραλία αλυκής
                      Οικιστικός και πολιτιστικός σύλλογος Βοιωτίας “Αργώ
Σταθμός 5:   Ιτέα Φωκίδας, παραλία Ναυσικά
                       Σύλλογος Δυτών Φωκίδας “Κρισσαίος”
Σταθμός 6:  Ναύπακτος, παραλία Πούντο, εκβολή ρέματος Σκα ανατολικά της πόλης
                      Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση “Πράσινο+Μπλε”

Στους  σταθμούς  θα υλοποιείται καθαρισμός – συλλογή  και λεπτομερείς καταμετρήσεις απορριμμάτων (μεγέθους άνω των 2,5 εκατοστών) σε τριμηνιαία βάση, ώστε να συλλεχθούν στοιχεία ενός έτους, να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία με στόχο την ανεύρεση τρόπου αντιμετώπισης της ρύπανσης.

Θα διενεργηθούν 4 δράσεις καθαρισμού-καταμέτρησης σε κάθε σταθμό, αθροίζοντας συνολικά σε 24 δράσεις. Σε κάθε μία από τις 24 δράσεις θα υπάρχει παρουσία εθελοντών και μαθητών σχολείων από κάθε περιοχή.

Το έργο έχει διάρκεια 14 μηνών – από 21/12/2018 έως 19/2/2020.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε 4 ημερίδες που θα διοργανωθούν με ευθύνη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. τον Φεβρουάριο του 2020 σε τέσσερις (4) Δήμους μέλη του.

1η μας δράση… ΜΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ

15 Μαρτίου 2019 ώρα 10:00  παραλία Πούντο δίπλα στον χώρο παζαριών

Σας περιμένουμε να ξεκινήσουμε μαζί μια σειρά καταγραφών θαλάσσιας ρύπανσης του ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ κόλπου

απο το δικό μας σταθμό καταγραφής.

Να ενημερωθούμε και να  αντιληφθούμε το πρόβλημα και τη σοβαρότητα για το περιβάλλον και το μέλλον.