4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΤΑΞΗ Γ'

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΤΑΞΗ Γ2'

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΤΑΞΗ Γ1

ΚΔΑΠ-μεΑ Δήμου Ναυπακτίας