ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

       ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΓΕIΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ