ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ναύπακτος πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 07/08/21

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής που περιγράφονται στην προκήρυξη της δράσης και εάν συμφωνείται συμπληρώστε υποχρεωτικά για κάθε παιδί τα πιο κάτω στοιχεία

BABY BALANCE 2021
ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ