Τελειώνουν τα αλιευτικά αποθέματα ...

Η υπεραλίευση έχει χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θάλασσες του πλανήτη εξαιτίας της δραματικής της επίπτωσης πάνω σε όλα τα επίπεδα της θαλάσσιας ζωής, στους πληθυσμούς των ειδών, τις θαλάσσιες κοινωνίες και τα οικοσυστήματα.
Για την Ελλάδα, τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως το 65-70% των εμπορικών ψαριών της χώρας μας υπεραλιεύεται.
Όπως η Μεσόγειος, έτσι και ο Κορινθιακός κόλπος, είναι μια κλειστή, ευαίσθητη θάλασσα, με εξαιρετική ομορφιά και φυσικό πλούτο, απειλείται από την ανθρώπινη υπερεκμετάλλευση, τη ρύπανση και την υπεραλίευση.
Έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου επικεντρώθηκε στη μελέτη της πορείας που ακολούθησε η αλιεία στον Κορινθιακό Κόλπο τα τελευταία 40 χρόνια.
Από τη μελέτη προκύπτει ότι η αλιεία στον Κορινθιακό επεκτείνεται συνεχώς προς ψάρια που βρίσκονται πιο ψηλά στην τροφική αλυσίδα (μεγαλύτερα συνήθως ψάρια).
Το φαινόμενο αυτό έχει εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και αποδίδεται όχι σε πραγματική αύξηση των «μεγάλων» ψαριών αλλά κυρίως στον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα των αλιευτικών εργαλείων που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90.
Δεν αυξάνονται δηλαδή τα ψάρια, απλά εμείς έχουμε γίνει καλύτεροι στο να τα πιάνουμε.
Ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου μέσης και παράκτιας αλιείας (μεγαλύτερα σκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας και ιπποδύναμης, βελτιωμένα αλιευτικά εργαλεία και η χρήση καλύτερου τεχνολογικού εξοπλισμού) έχει οδηγήσει σε επέκταση της αλιείας είτε σε πιο απομακρυσμένες περιοχές είτε σε μεγαλύτερα βάθη, όπως στη περίπτωση του Κορινθιακού.
Συμπερασματικά, τα βαθύτερα νερά που μέχρι πριν από κάποια χρόνια λειτουργούσαν σαν φυσικά θαλάσσια καταφύγια, είναι πλέον ευάλωτα στα σύγχρονα αλιευτικά εργαλεία και στον Κορινθιακό Κόλπο.

Έκκληση από 217 οργανώσεις και φορείς, να δοθεί τέλος στην Υπεραλίευση
Καθώς οι διαπραγματεύσεις, για την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στο τελικό και πιο αποφασιστικό στάδιο, περισσότερες από 217 οργανώσεις και φορείς καλούν τους Ευρωπαίους Υπουργούς Αλιείας να συνειδητοποιήσουν το προφανές και να υποστηρίξουν τον τερματισμό της υπεραλίευσης και την άμεση αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.
Ο τερματισμός της υπεραλίευσης είναι νόμιμη υποχρέωση της Ε.Ε. και αυτό έχει οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία.
Στις 6 Φεβρουαρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία τον τερματισμό της υπεραλίευσης μέχρι το 2015 και τη σταδιακή αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων έως το 2020. Όμως οι 27 Υπουργοί Αλιείας στο Συμβούλιο των Υπουργών απέρριψαν αυτόν τον στόχο.
Συμφώνησαν μόνο στον τερματισμό της υπεραλίευσης μέχρι το 2020 αλλά δεν έθεσαν στόχο για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.
Η υπεραλίευση των ευρωπαϊκών ιχθυαποθεμάτων οδηγεί στην απώλεια εκφορτώσεων εκτιμώμενης αξίας πάνω από τρία δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να στηρίξουν περισσότερες από 100.000 επιπλέον θέσεις εργασίας.
Εάν για το 2013 η ευρωπαϊκή αγορά θαλασσινών στηριζόταν μόνο στα αλιεύματα από τις ευρωπαϊκές θάλασσες (και όχι σε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας ή εισαγωγής), τα θαλασσινά εκτιμάται ότι θα εξαντλούνταν από την αγορά μέχρι τις 6 Ιουλίου.
Μέσα από τις διαπραγματεύσεις για την μορφή που θα πάρει η αναθεωρημένη αλιευτική πολιτική, το Συμβούλιο των Υπουργών Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν την ευκαιρία να τερματίσουν 30 χρόνια κακοδιαχείρισης της αλιείας από την Ε.Ε.
Στους φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο που συνυπέγραψαν την επιστολή – έκκληση προς τους Ευρωπαίους Υπουργούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών (MEDASSET), ΑΡΧΕΛΩΝ, Ocean2012, BirdLife Cyprus, Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, Nireas Marine Reasearch, κ.α


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site