Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Συνεχίζεται η υλοποίηση στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αιτωλοακαρνανίας το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας» ΕΣΠΑ 2007-2013 με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απτά αποτελέσματα.
Δικαιούχος του προγράμματος είναι η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον «Πράσινο+Μπλε» και συμπράττοντες φορείς οι Δήμοι Αγρινίου , Ι.Π. Μεσολογγίου, Θέρμου και Ναυπακτίας.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για τους Δήμους Αγρινίου, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Θέρμου μέσω της πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.
Οι δράσεις που υλοποιούνται είναι προκαθορισμένες από τους συμπράττοντες Δήμους και υλοποιούνται με την διάθεση των εργαζομένων από τον Δικαιούχο φορέα « ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε»
Οι συνολικά 523 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν προληφθεί και για τους τέσσερεις Δήμους του νομού Αιτωλοακαρνανίας, από τις 1 Οκτωβρίου 2012 έως και 28 Φεβρουαρίου 2013 , συνεχίζουν να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες το έργο τους πάνω σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού και κάτω από την διαχείριση των Δήμων.
Καθαρίζονται πλατείες, πάρκα, ρέματα και χείμαρροι. Βάφονται σχολεία και συντηρούνται πεζοδρόμια και δρόμοι, φυλάσσονται σχολεία και στάδια, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται οι κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις των Δήμων για όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα.
Οι Δήμοι ως συμπράττοντες φορείς, αξιοποιούν τους εργαζόμενους διαθέτοντας κάθε υλοτεχνική υποστήριξη (εργαλεία, αυτοκίνητα, γάντια, υλικά, χώρους κ.α.)με στόχο την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε ευχαριστεί για μία ακόμα φορά, όλους τους εργαζόμενους αλλά και τους Δήμους για την συνέπεια και τη συνεργασία στην απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος και εύχεται καλή συνέχεια.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site