Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Ξεκίνησε να υλοποιείται από 1 Οκτωβρίου 2012, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αιτωλοακαρνανίας το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας» ΕΣΠΑ 2007-2013 με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Δικαιούχος του προγράμματος είναι η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον «Πράσινο+Μπλε» και συμπράττοντες φορείς οι Δήμοι Αγρινίου , Ι.Π. Μεσολογγίου, Θέρμου και Ναυπακτίας.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για τους Δήμους Αγρινίου, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Θέρμου μέσω της πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.
Οι δράσεις που υλοποιούνται είναι προκαθορισμένες από τους συμπράττοντες Δήμους και υλοποιούνται με την διάθεση των εργαζομένων από τον Δικαιούχο φορέα « ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε»
Προσελήφθησαν από 1 Οκτωβρίου 2012 έως και 28 Φεβρουαρίου 2013 , συνολικά 523 εργαζόμενοι.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
363 οι εργαζόμενοι στο Δήμο Αγρινίου : Εργάτες καθαριότητας, καθαρίστριες, οδηγοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, φύλακες χημικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, φωτογράφοι, γυμναστές, εικαστικοί, γεωπόνοι, κηπουροί, κ.λ.π. εργάζονται επί πλέον των πάγιων αναγκών του Δήμου, με στόχο την καθαριότητα και την περιβαλλοντική και πολιτιστική αναβάθμιση του Δήμου.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
42 οι εργαζόμενοι στον Δήμο Θέρμου : Εργάτες καθαριότητας, καθαρίστριες και φύλακες
Καθαρίζουν τον Δήμο από άκρη σε άκρη και σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
95 εργαζόμενοι στον Δήμο Ναυπακτίας : Εργάτες καθαριότητας, καθαρίστριες, οδηγοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, φύλακες κ.λ.π. καθαρίζουν ρέματα, σχολεία, πλατείες, επισκευάζουν πεζοδρόμια και δρόμους, βοηθούν διοικητικά στην υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. επί πλέον των πάγιων αναγκών του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής της περιοχής.

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
23 οι εργαζόμενοι στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου : Εργάτες καθαριότητας, καθαρίστριες, και οδηγοί εργάζονται για το περιβάλλον και την καθαριότητα στο Δήμο καυθαρίζοντας πάρκα, πλατείεςκ.α.

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος κατέβαλε έως σήμερα τα μέγιστα για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.
Οι Δήμοι ως συμπράττοντες φορείς, αξιοποιούν τους εργαζόμενους διαθέτοντας κάθε υλοτεχνική υποστήριξη (εργαλεία, αυτοκίνητα, γάντια, υλικά, κ.α.)με στόχο την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων.
Ευχαριστούμε τους Δήμους και όλους τους φορείς που συμβάλουν στην ορθή υλοποίηση του προγράμματος και ευχόμαστε στους εργαζόμενους , καλή δύναμη.

Η όλη διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site