ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Συνέντευξη Άννυ Μητροπούλου
Γενική Διευθύντρια Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

«Μόνο αν μπορείς να προτείνεις,
εκτός από το να καταγγέλλεις,
καθίστασαι αξιόπιστος»

Ένας νέος άνθρωπος με όνειρα και ευαισθησίες η Άννυ Μητροπούλου από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS μας ενημερώνει για τη δράση και τους στόχους του Δικτύου.


1.Το Δίκτυο ΜΕΣΓΕΙΟΣ SOS πότε δημιουργήθηκε και τι στόχους έχει για την Ελλάδα ;
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS δημιουργήθηκε το 1990 ως μια Περιβαλλοντική Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από μία ομάδα ανθρώπων αποφασισμένων να παρέμβουν στα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας μας, αλλά και τις κοινές προκλήσεις με άλλες χώρες της Μεσογείου. Έχοντας συνείδηση πως οι κοινωνίες μας ακολουθούν δυστυχώς ένα μοντέλο ανάπτυξης, που οδηγεί ολοταχώς στην ανατροπή του κλίματος, την υποβάθμιση του οικοσυστήματος και σε βαθιές οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, το δίλημμα της εποχής για εμάς ήταν και παραμένει αμείλικτο: αποδεχόμαστε παθητικά τις δραματικές αλλαγές ή παρεμβαίνουμε έγκαιρα εφαρμόζοντας οικολογικά βιώσιμες λύσεις για την αποτροπή τους; Σε έναν κόσμο που έτσι κι αλλιώς αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, προσκαλούμε τους πολίτες να διεκδικούν μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη στάση και ποιότητα ζωής, ενώ ταυτόχρονα πιέζουμε για λύσεις σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.

2. Μιλήστε μας για την οργάνωση σας και πως χρηματοδοτείτε;

Είμαστε μια οργάνωση πλουραλιστική, δημοκρατική και ανεξάρτητη από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα με παρεμβάσεις και συνεργασίες σε τοπικό, εθνικό και ευρω-μεσογειακό επίπεδο. Σε μια εποχή όπου η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι ζητούμενο, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε κανόνες δεοντολογίας και διαφάνειας για τα οικονομικά μας αλλά και αρχές που διασφαλίζουν ότι ο τρόπος εξεύρεσης πόρων για τις δραστηριότητές μας δεν έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες και τις αρχές μας, με τους στόχους μας για βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος.
Τα έσοδά μας προέρχονται κατά κύριο λόγο από ευρωπαϊκούς πόρους που σχετίζονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, πόρους από συνδρομές μελών αλλά και ιδιωτικές χορηγίες για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων. Σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε να μην εξαρτιόμαστε ποτέ από μία μόνο πηγή χρηματοδότησης.

3. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σήμερα και πως στοχεύετε να τις υλοποιήσετε;

Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος , καθώς και του πολυτιμότερου φυσικού μας πόρου, του νερού, πάντα υπό το πρίσμα της συνειδητοποίησης της κλιματικής αλλαγής και της έννοιας της βιωσιμότητας. Για να το πετύχουμε, κάνουμε λίγο απ΄ όλα.. ενημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε, εκπαιδεύουμε, πιέζουμε, ασκούμε κριτική, προτείνουμε, συμμετέχουμε, διεκδικούμε.

4.Με ποιούς τρόπους πιέζετε τις κυβερνήσεις και τους φορείς προκειμένου να ενεργοποιηθούν;

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο ώστε να είμαστε σε θέση να ασκήσουμε τεκμηριωμένη κριτική αλλά και να προτείνουμε εναλλακτικές. Μόνο αν μπορείς να προτείνεις, εκτός από το να καταγγέλλεις καθίστασαι αξιόπιστος. Οι συμμαχίες και οι συνέργειες με λοιπούς κοινωνικούς φορείς αποτελούν συνήθως το κλειδί της επιτυχίας.

5. Ποιές δράσεις αναλαμβάνετε προκειμένου να ενημερώσετε και ευαισθητοποιήσετε τους νέους;

Ενημερωτικές εκστρατείες, διεθνείς και ευρω-μεσογειακές συναντήσεις, εθελοντικά προγράμματα, σποτς και κοινωνικά μηνύματα, είναι πολύ άμεση η επαφή μας με νέους ανθρώπους. Βεβαίως δουλεύουμε αρκετά και στο πεδίο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία αλλά και στις πλατείες!

6. Συνεργάζεσθε με άλλες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικολογικές οργανώσεις; Με ποιο στόχο.

Φυσικά. Καλή η μονάδα, καλύτερη όμως η ομάδα. Πετυχαίνεις περισσότερα όταν η φωνή σου δυναμώνει.

7. Πως αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις τη δράση των ΜΚΟ.

Άλλοτε υπερβολικά ..φιλικά, άλλοτε επιφυλακτικά. Εμείς σε κάθε περίπτωση κρατάμε πάντα αποστάσεις ασφαλείας.

8. Το περιβάλλον είναι σίγουρα πολιτικό θέμα.
Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε ότι οι κυβερνήσεις θα αντιδράσουν ουσιαστικά κάποια στιγμή.

Όταν συνειδητοποιήσουν πως είναι προς όφελός τους. Είναι χαρακτηριστικό και αποδεδειγμένο επιστημονικά πως το κόστος της αδράνειας απέναντι στην κλιματική αλλαγή , είναι απείρως μεγαλύτερο από το σχεδιασμένο κόστος για δράσεις περιορισμού ή προσαρμογής.

9. Πιστεύετε ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά; αξίζει να προσπαθήσουν;

Όχι μόνο αξίζει. Επιβάλλεται. Όσο εμπνευσμένες άλλωστε (ή μη) κι αν είναι οι διεθνείς ή εθνικές στρατηγικές, τα σχέδια δράσης στην πραγματικότητα εφαρμόζονται πάντα σε τοπικό επίπεδο.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site