Ημερίδα για τον ποταμό Εύηνο

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ η οποία μαζί με την Μη Κερ-
δοσκοπική Περιβαλλοντική Οργάνωση Πράσινο+Μπλε, διοργάνωσαν στο πλαίσιο της έκθεσης «ACTIVE TRIP» Δυτικής Ελλάδος στις 28 Φεβρουαρίου 2010 στο Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Πατρών «Ολυμπιονίκης Δημήτρης Τόφαλος», ημερίδα με στόχο να γνωρίσουμε και να ενημερωθούμε για την σωστή και με περιβαλλοντική ευαισθησία ανάπτυξη,
γύρω από τον ποταμό Εύηνο. Στις παρουσιάσεις τους οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην
ανάγκη προστασίας του ευαίσθητου οικοσυστήματος του ποταμού Ευήνου, ώστε μέσα από
ορθολογική διαχείριση να επέλθει η ανάδειξη τωνπλεονεκτημάτων του, με ζητούμενο όφε-
λος τα θετικά από τελέσματα στην ανάπτυξη και προβολή της περιοχής.
Ο κος Κομματάς Δημήτρης Υπεύθυνος υδατικών πόρωντου Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, προσέγγισε το θέμα ‘‘Εύηνος και διαχείριση υδατικών πόρων’’, από την περιβαλλοντική
οπτική γωνία, αλλά και την ευαισθησία μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης.
Ο κος Μπουλές Γιάννης Διεθνών Σύμβουλος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, παρουσίασε τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρονται γύρω από τον ποταμό Εύηνο, τονίζο-
ντας τις υπάρχουσες σήμερα δράσεις στην περιοχή μέσα από το πρίσμα της ευαισθησίας
και προστασίας του οικοσυστήματος.
Η κυρία Αναγνωστάτου Κατερίνα Γενική Δντρια περιβαλλοντικών δράσεων, του περιβαλλο-
ντικού εκπαιδευτικού κέντρου ΔΡΩ το οποίο δραστηριοποιείται στον ποταμό Εύηνο, μίλησε
για την ‘‘περιβαλλοντική εκπαίδευση δίπλα στον ποταμό Εύηνο’’ «Είναι ανάγκη στις μέρες μας οι άνθρωποι να επιστρέφουμε στην φύση και να ωφελούμαστε από αυτή. Ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει, αρκεί να γίνεται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον» τόνισε στην
εισαγωγή του ο κος Ξύδης Τάσος Γενικός Δ/ντης της περιβαλλοντικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Πράσινο+Μπλε.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου και Πρόεδρος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ κος Παπαθανάσης Θανάσης, ενώ παραβρέθηκαν νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων και συζήτηση όπου επιβεβαιώθηκε η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης για την περιοχή.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site