ΟΙΚΟιδέες

Επιλέγετε τα προϊόντα που αγοράζετε, με κριτήριο όχι
μόνο την ποιότητά τους, αλλά και τις πιθανές επιπτώ-
σεις που έχει η παραγωγή τους στο περιβάλλον.
Προτιμάτε τις γυάλινες συσκευασίες, και ιδιαίτερα
εκείνες που επιστρέφονται και ξαναχρησιμοποιού-
νται. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα μπουκάλια, αν δεν έχετε
άλλη δυνατότητα επιλογής παρά μόνο την πλαστική
συσκευασία, προτιμάτε το πλαστικό ΡΕΤ (άχρωμο και
διαφανές) που είναι λιγότερο βλαβερό για το περι-
βάλλον από ότι το PVC (γαλάζια απόχρωση).
Προτιμάτε τις συσκευασίες που μπορούν να ανακυ-
κλωθούν.
Να θυμάστε ότι το μεγαλύτερο μέγεθος ενός προϊ-
όντος έχει αναλογικά τη μικρότερη (σε βάρος) συ-
σκευασία. Προτιμήστε το.
Χρησιμοποιήστε για τα ψώνια σας ένα δίχτυ, μια
υφασμάτινη τσάντα, μια σακούλα από ανακυκλω-
μένο χαρτί, ή έστω την ίδια νάιλον σακούλα που
έχετε ξαναχρησιμοποιήσει.
Σκεφτείτε εάν η συσκευασία του προϊόντος που αγο-
ράζετε είναι απαραίτητη, αν μπορεί να επιστραφεί
ή τουλάχιστον να ανακυκλωθεί. (Υπολογίζεται ότι
οι συσκευασίες αντιπροσωπεύουν το 10% του κό-
στους των εβδομαδιαίων αγορών μας.)
Αποφεύγετε τη χρήση πλαστικών ειδών μιας χρήσης,
όπως κυπελλάκια, πιάτα, ξυριστικές μηχανές κτλ
Μάθετε να λέτε «όχι» στις πλαστικές σακούλες ή
τουλάχιστον, προτιμήστε αυτές που είναι ανακυ-
κλωμένες.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site