«Μαλαγουζιά» Η... Βασίλισσα των Ελληνικών κρασοστά

Πρόκειται για τη Ναυπακτιακής καταγωγής ποικιλία αµπελιού µε το όνοµα «Μαλαγουζιά».
Ωστόσο τον τίτλο της τον χρωστά, στην άλλοτε και επί δεκαετίες Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Οίνου, Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα.
Ο καθηγητής της Αµπελουργίας της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και του Αριστ. Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Δηµήτρης Σταύρακας, αναφέρει σε σύγγραµµα του: «Εκλεκτή ποικιλία, η εκλεκτότερη ίσως λευκή του Ελλαδικού χώρου».
Και οι δύο τους πάλι καταλογίζουν στον γεωπόνο Χαράλαµπο Κοτίνη ότι, µε µια πρωτοβουλία του στα 1970 – να στείλει εµβόλια της ποικιλίας αυτής στο Ινστιτούτο Αµπέλου - την περιέσωσε από την επερχόµενη εξαφάνισή της.
Αυτά λέει η ...Μυθολογία!
Η ως τότε όµως πραγµατικότητα ήταν λίγο διαφορετική, όπως την αποσαφηνίζει ο ίδιος:
«Ποικιλία του πεδινοπαραλιακού Αιτωλικού χώρου η Μαλαγουζιά, εκτιµώµενη για την παραγωγικότητα και τα ευγενή αρώµατα των σταφυλιών της, πήγαινε τελικά χαµένη από την συν-οινοποίηση µε άλλες συγκαλλιεργούµενες ποικιλίες και την προσθήκη τελικά στο κρασί τους ρετσινιού.
Αφετέρου, η οικοπεδοποίηση, η εγκατάλειψη της αµπελοκαλλιέργειας και η αντικατάστασή της µε άλλες ποτιστικές, οδήγησε στην πλήρη εξαφάνιση της ποικιλίας.
Ώσπου στα 1979-1980, το Ινστιτούτο Οίνου, οινοποίησε πειραµατικά τα πρώτα σταφύλια από κλήµατα που έδωσαν εκείνα τα λίγα εµβόλια εκείνης της πρωτοβουλίας.
Ήταν η αρχή και το έναυσµα για να εκδηλωθεί ένα πυρετικό ενδιαφέρον των οινολόγων και οινοποιών και σε επίπεδο χώρας, για την αναζήτηση φυτικού υλικού, (µε µέριµνα του αρχικού ...υπαίτιου και µέσα στον πεδινό Αιτωλικό χώρο), για την εξάπλωση και διασπορά πλέον της Μαλαγουζιάς, από την νότια Ελλάδα µέχρι και την Μακεδονία!
Αυτό δε οδήγησε, συνειρµικά, στο να θεωρείται τελικά η περιοχή της πεδινής Ναυπακτίας σαν η κοιτίδα της ποικιλίας.
Η Μαλαγουζιά δεν έχει απαιτήσεις για “ειδικά” εδάφη, σαν πρώιµη ποικιλία έχει ευδοκιµήσει και σε ορεινά και µεγάλα υψόµετρα.
Φθάνει σε αρκετά ψηλούς αλκοολικούς βαθµούς και µε κατάλληλη οινοποίηση το κρασί της διατηρεί τον αρωµατικό του πλούτο και δικαιολογεί τον τίτλο που της έχει απονεµηθεί:
“Της Εστεµµένης”  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site