Συνέντευξη Δημήτρης Καραβέλλας WWF Ελλάς

Τον Μάρτιο όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη µας και φυσικά πρώτοι κι εµείς στην Ελλάδα, συµµετείχαµε στην «Ώρα της Γης» που το WWF πλέον όλοι ξέρουµε ότι καθιέρωσε πετυχαίνοντας να συσπειρώσει τόσα εκατοµµύρια κόσµο σε µία τόσο σηµαντική συµβολική ενέργεια - διαµαρτυρία.
Ο κ. Δηµήτρης Καραβέλλας είναι ο επικεφαλής του WWF στην Ελλάδα και το Πράσινο+Μπλε έχει την χαρά και την τιµή να τον φιλοξενεί σε µία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη.Ποιός ο ρόλος του WWF παγκόσµια.
To WWF (World Wide Fund for Nature), αποτελεί ένα παγκόσµιο δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες του πλανήτη. Κάθε µία από αυτές τις οργανώσεις δουλεύει µε τους ίδιους παγκόσµιους στόχους διατηρεί όµως στο ακέραιο τον εθνικό της χαρακτήρα και την επαφή της µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής της. Προσπαθούµε έτσι να κάνουµε πράξη την αρχή «από το τοπικό στο παγκόσµιο» σε κάθε µας δράση.
Η θεµατολογία της παγκόσµιας δράσης της οργάνωσης είναι πάρα πολύ ευρεία, περιλαµβάνοντας προγράµµατα προστασίας σπάνιων βιοτόπων, δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιστηµονική έρευνα, κοκ. Στόχος µας είναι να αποτελούµε µία «θετική δύναµη» που προάγει τη συνεργασία, προωθεί πραγµατικές λύσεις στα φλέγοντα περιβαλλοντικά προβλήµατα και αποτελεί έναν αξιόπιστο σύµµαχο για τους πολίτες και κάθε φορέα που θέλει να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος.Το WWF Ελλάς πότε δηµιουργήθηκε και τι στόχους έχει για την Ελλάδα;
To WWF δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1969, µέσα από την ενίσχυση της αναδάσωσης του Υµηττού. Στη συνέχεια ασχολήθηκε µε πολλές άλλες δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων και η προστασία του Δάσους Δαδιάς µε την οποία εξακολουθούµε να έχουµε εµπλοκή.
Το 1990 η οργάνωση εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Ελλάδα, ενώ σύντοµα µετά από αυτό εγκαθιδρύθηκε και σαν αυτόνοµο εθνικό γραφείο. Στόχος της δράσης µας από τότε είναι να προστατέψουµε το σπάνιο φυσικό πλούτο της χώρας µας, να δράσουµε απέναντι στα πλέον σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει, αλλά και να προωθήσουµε τον ρόλο της χώρας απέναντι στις παγκόσµιες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Απέναντι σε όλα αυτά, υλοποιούµε σήµερα έναν µεγάλο αριθµό δράσεων σε όλα τα επίπεδα: επιστηµονική έρευνα, προστασία στο πεδίο, περιβαλλοντική πολιτική, εκπαίδευση, κοκ.Ποιες είναι οι προτεραιότητες σήµερα και πως στοχεύετε να τις υλοποιήσετε;
Οι δράσεις της οργάνωσης επικεντρώνονται όλες σε δύο βασικούς άξονες προτεραιοτήτων: την προστασία της βιοποικιλότητας και την µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της κοινωνίας και οικονοµίας µας. Σε αυτές τις προτεραιότητες εντάσσονται µία σειρά επιµέρους στόχοι που αφορούν την προστασία βιοτόπων, την περιβαλλοντική πολιτική, την εκπαίδευση, τη διαχείριση σηµαντικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, κοκ, µε εξέχουσα βαρύτητα να δίνεται στην παγκόσµια πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής.
Για την επίτευξη των παραπάνω χρησιµοποιούµε πολλές προσεγγίσεις, οι οποίες συνδυάζουν την τοπική δράση, την περιβαλλοντική πολιτική, την εκπαίδευση και την ενηµέρωση του κόσµου.Με ποιούς τρόπους πιέζετε τις κυβερνήσεις και τους φορείς προκειµένου να ενεργοποιηθούν;
Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τον κόσµο, και –τουλάχιστον θεωρητικά- οφείλουν να υπηρετούν τις επιθυµίες και τις προσδοκίες του. Για αυτόν τον λόγο το πρώτο βήµα άσκησης πολιτικής πίεσης ξεκινάει πάντα από την ανάδειξη των προβληµάτων και την σχετική ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών. Πέραν αυτού, η οργάνωση αξιοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα για την εντατική προβολή των απόψεών της και προς αυτόν τον στόχο συνεργάζεται µε πολλούς άλλους φορείς, και µε πληθώρα ΜΜΕ. Προς την ίδια κατεύθυνση, προσπαθούµε να διατηρήσουµε ένα δίκτυο ενηµέρωσης µε τον πολιτικό κόσµο, παροτρύνοντας τους βουλευτές (και τους ευρωβουλευτές) να αναλάβουν δράση για την ανάδειξη και επίλυση προβληµάτων στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής τους δραστηριότητας. Πέραν αυτών, όπως είναι αναµενόµενο, συνοµιλούµε µε όποιον φορέα άσκησης πολιτικής ζητάει την άποψή µας, και εκφέρουµε άποψη και προτάσεις πάνω στα επίκαιρα σχετικά ζητήµατα.Ποιές δράσεις αναλαµβάνετε προκειµένου να ενηµερώσετε και ευαισθητοποιήσετε τους νέους;
Το WWF Ελλάς έχει ένα πολύ δραστήριο πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µέσω του οποίου πλησιάζει και ενηµερώνει χιλιάδες παιδιά και εκατοντάδες εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο. Δίπλα σε αυτό, οι δράσεις εθελοντισµού της οργάνωσης φέρνουν κάθε χρόνο πολλούς νέους κοντά στη φύση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον και να προσφέρουν εργασία για την προστασία του. Η συνεχής συνεργασία µας µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας, συνεισφέρει επίσης στην διατήρηση επαφής µε τους νέους και την προσφορά γνώσης και εµπειριών.Με σύνθηµα µας το «σκέψου παγκόσµια... δράσε τοπικά», ξεκινήσαµε στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας αγώνα ενηµέρωσης. Πιστεύετε ότι οι τοπικές κοινωνίες µπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά;
Όχι µόνο µπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά, αλλά επί της ουσίας κρατούν και το κλειδί στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Εθνικές οργανώσεις όπως το WWF Ελλάς µπορεί να υλοποιούν µία εντυπωσιακή γκάµα δράσεων, όµως είναι βέβαιο ότι δεν µπορούν να βρίσκονται κοντά σε όλα τα προβλήµατα, και ούτε να έχουν εµπειρία και γνώση των πραγµατικοτήτων σε κάθε περιοχή της χώρας. Το τελευταίο παρά την µεγάλη προσπάθειά µας να βρισκόµαστε εκεί τουλάχιστον όπου διακυβεύονται τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Έτσι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενεργών τοπικών κοινωνιών που σε καθηµερινή βάση παρακολουθούν τα όσα συµβαίνουν στην περιοχή τους, αναδεικνύουν τα προβλήµατα και βοηθούν να µεταφραστούν οι παγκόσµιες προκλήσεις σε τοπική δράση.Το περιβάλλον είναι σίγουρα πολιτικό θέµα. Πόσο αισιόδοξοι µπορούµε να είµαστε ότι οι κυβερνήσεις θα αντιδράσουν ουσιαστικά κάποια στιγµή;

Η καταστροφή του περιβάλλοντος επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή της κοινωνίας και της οικονοµίας µας, και οι επιπτώσεις της γίνονται σταδιακά όλο και εντονότερες. Σαν φυσική συνέπεια αυτού κάποια στιγµή οι κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να αντιδράσουν ουσιαστικά. Το ζητούµενο παρόλα αυτά είναι η αντίδραση αυτή να µην έρθει κατόπιν εορτής, αλλά σε χρόνο που να προλαβαίνουµε τα χειρότερα. Σε αυτό τον στόχο στρέφονται οι προσπάθειες όλων µας.Έχετε επισκεφτεί την Ναύπακτο; Τι γνωρίζετε για την περιοχή µας;
Έχω επισκεφτεί την όµορφη περιοχή σας πολλές φορές, δυστυχώς όµως πάντα σαν ταξιδιώτης στον δρόµο µου για άλλους προορισµούς. Ελπίζω στο άµεσο µέλλον να µπορέσω να αφιερώσω λίγο χρόνο να την γνωρίσω καλύτερα. Αυτό που σαν πρώτη εικόνα µπορώ να µεταφέρω, είναι ότι αποτελεί µία από αυτές τις περιοχές της χώρας µας που σε κάνει να συνειδητοποιείς τον φυσικό πλούτο και τις οµορφιές για τη σωτηρία των οποίων προσπαθούµε.
Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ και τους πολίτες του τόπου αυτού που έδωσαν ένα τόσο δυναµικό παρών στην ‘Ώρα της Γης’ - θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα είναι το ξεκίνηµα µιας πιο στενής σχέσης του WWF µε την περιοχή!


.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site