Η ανακύκλωση στην Ελλάδα εως το... 2011

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων το 2007 ανακυκλώθηκαν στην Ελλάδα:
• 504.000 τόνοι (48%) αποβλήτων συσκευασίας
• 46.700 τόνοι (85.4%) ελαστικών
• 31.406 τόνοι (71%) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
• 442 τόνοι (21%) ηλεκτρικών στηλών (Μπαταρίες)
• 32.000 τόνοι (78%) συσσωρευτών
• 36.440 τόνοι (56%) αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
• 49.000 αυτοκίνητα
(σε παρένθεση αναγράφεται το ποσοστό που ανακυκλώθηκε επί του συνόλου ετήσιας ποσότητας συλλογής κάθε κατηγορίας υλικών).Σκουπίδια το 2007
• 5.000.000 κυβικά µέτρα στον όγκο των σκουπιδιών ή διαφορετικά
• 350.000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) µε αντίστοιχη φυσικά σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας.Υποδοµές ανακύκλωσης στην Ελλάδα που λειτουργούν σήµερα
• 15 Κέντρα Διαλογής Υλικών (ΚΔΑΥ)
• 5 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)
• 10 µονάδες επεξεργασίας ελαστικών
• 6 µονάδες αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
• 7 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών µολύβδου οξέως
• 36 εγκαταστάσεις επεξεργασίας οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής.Η ανακύκλωση στην Ελλάδα έως το... 2011
Ο αριθµός των ΟΤΑ (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) που συµµετέχουν στο πρόγραµµα των «µπλε κάδων» είναι σήµερα µόνο 446 Δήµοι (λιγότερο από το 50%) - το 2011 θα υπερδιπλαστούν!
20 έως 25 κιλά υλικών σε ετήσια βάση για ανακύκλωση ανά κάτοικο, θα συλλέγουν το 2011 οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα ανακύκλωσης ΟΤΑ
Από 68.000 τόνους το 2007 θα φτάσουν στους 200.000 τόνους το 2011 οι ποσότητες των ανακυκλώσιµων οικιακών αποβλήτων, που θα συλλέγονται από το πρόγραµµα των «µπλε κάδων».
Οι µπλε κάδοι, από 52.000 σήµερα, το 2011 θα ξεπεράσουν τους 100.000


.
  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site