ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΑΣΗ–ΕΛΛΑΔΑ 2000-2008
Tα παρακάτω στοιχεία έχουν αντληθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και εκφράζουν σε ποσοστά το µέγεθος της καταστροφής που έχουν υποστεί τα Ελληνικά δάση (και που δυστυχώς δεν έχει τελειωµό).
Σύµφωνα, λοιπόν, µε στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρονική περίοδο 2000 έως 2007, ανά έτος σηµειώνονται 60-80 δασικές πυρκαγιές (24 σε κρατικά δάση). Κατά τη διάρκειά τους, η ολική καµένη έκταση παρουσιάζει διακυµάνσεις, µε την µικρότερη ολική καµένη έκταση να φτάνει το 2002 τα 69 εκτάρια και την µεγαλύτερη να ανέρχεται στον κατά πολύ µεγαλύτερο αριθµό των 1397 εκταρίων το 2007.
12 λεπτά είναι ο µέσος χρόνος επέµβασης από την ώρα εξαγγελίας της πυρκαγιάς, µε το 62% των πυρκαγιών να δέχεται βοήθεια µέσα σε χρονικό διάστηµα 0-10 λεπτών και το 27% 11-20 λεπτών. Συνεπώς, στο 90% των καταστροφικών αυτών φαινοµένων ο µέσος χρόνος επέµβασης είναι 1-20 λεπτά.
Όσον αφορά το µέγεθος της έκτασης της καµένης γης, το 75% φτάνει σχεδόν το µισό εκτάριο, ενώ το 92% τα 5 εκτάρια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αίτια των πυρκαγιών. Κατά τα δεδοµένα του υπουργείου, το 22% αποδίδεται σε γεωργικές δραστηριότητες, το 15% στην «δολοφονική» αµέλεια εκδροµέων και ταξιδιωτών, για ένα 14% δεν κατονοµάζονται αιτίες (δηλαδή αγνοούνται) ενώ για ένα άλλο 14% τα αίτια αποδίδονται ανοιχτά σε κακόβουλες ενέργειες. Τέλος, ένα 9% προκαλείται από κεραυνούς και φυσικά φαινόµενα.
Σχήµα οξύµωρο φαίνεται να είναι το γεγονός ότι οι κατά πολλούς, ωραιότεροι µήνες του χρόνου (Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) είναι οι πλέον ολέθριοι για τα δάση, µε τις πυρκαγιές να φτάνουν στο απόγειό τους και να ξεσπούν κυρίως τότε.

.
  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site