Ολοκληρώθηκε η καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων

Ολοκληρώθηκε η 3η δράση του προγράμματος «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η δική μας θάλασσα» με την καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων στο παρατηρητήριο της Ναυπάκτου στην περιοχή «Πούντος» δίπλα στον Ναυτικό όμιλο Ναυπάκτου.
Στη δράση συμμετείχαν για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους, οι μαθητές των δυο τμημάτων της Ε’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου με τους εκπαιδευτικούς τους. Με ενθουσιασμό οι μικροί μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα και καταγραφή συσσώρευσης απορριμμάτων στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου κατανοώντας στη πράξη το πρόβλημα με τα θαλάσσια σκουπίδια.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα, του οποίου την ευθύνη έχει η Μη κυβερνητική Οργάνωση «ΟΖΟΝ» και χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» και με αφορμή την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο «Natura 2000» είναι :

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» με έδρα το Αίγιο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Πράσινο +Μπλε» με έδρα τη Ναύπακτο, ο Σύλλογος ελεύθερων και αυτόνομων δυτών «Κρισσαίος» με έδρα τη Φωκίδα και ο σύλλογος «Αργώ» με έδρα την Αλυκή Βοιωτίας.

Ο κάθε φορέας έχει αναλάβει και την ευθύνη λειτουργίας σταθμού καταγραφής για την περιοχή του, όπου κάθε 3 περίπου μήνες θα υλοποιεί καταγραφές θαλάσσιων απορριμμάτων. Τα στοιχεία θα επεξεργάζονται για να αποτελέσουν στατιστική βάση δεδομένων προκειμένου να εξαχθούν επιστημονικά συμπεράσματα και να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Η επόμενη 4η και τελευταία δράση στον ίδιο χώρο με τον ίδιο μηχανισμό, θα υλοποιηθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2020.  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site