Το πραγματικό κόστος του πετρελαίου

Τις αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους εμπορικούς κλάδους, από την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αναφέρθηκαν σε συνέντευξη Τύπου ειδικοί του WWF Ελλάς, της βρετανικής συμβουλευτικής εταιρείας Eftec, της συμμαχίας κατά των εξορύξεων στην Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων από περιοχές του Ιονίου όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις.

Βάσει οικονομοτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμός της περιβαλλοντικής οργάνωσης με τίτλο «Το πραγματικό κόστος του πετρελαίου», ένα σοβαρό περιστατικό ρύπανσης θα είχε επιπτώσεις στην τουριστική βιομηχανία της χώρας (ζημίες πέντε δισ. ευρώ) καθώς και στην αλιευτική δραστηριότητα του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Το κόστος για την εθνική οικονομία, σε ορίζοντα 25ετίας, εκτιμήθηκε περίπου στα έξι δισ. ευρώ (5,3 δισ. ευρώ + το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσαν οι οικονομολόγοι της Eftec, της εταιρείας που εξειδικεύεται σε ζητήματα οικονομικών του περιβάλλοντος.
Μελέτησαν τέσσερα σενάρια, εκ των οποίων το τέταρτο εξετάζει τις επιπτώσεις από ένα μεγάλο καταστροφικό περιστατικό. Για τα τρία πρώτα σενάρια οι οικονομικές επιπτώσεις (για 25 έτη) κυμαίνονται από 883 εκατ. ευρώ έως 1,3 δισ. ευρώ, ενώ στο τέταρτο το οικονομικό κόστος εκτοξεύεται περίπου στα 6 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο τουριστικός κλάδος υφίσταται τη μεγαλύτερη οικονομική ζημιά (της τάξης των 5 δισ. ευρώ), ενώ σημαντικές απώλειες αναμένονται και στον τομέα της αλιείας (κατά μέσο όρο 17% μείωση εισοδήματος για τρία χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος). Μερικά από τα βασικά σημεία της έκθεσης είναι τα εξής:
Α)Το κόστος από πολλαπλά περιστατικά διαρροής στη χώρα θα ξεπερνούσε τα 7,6 δισ. ευρώ σε ονομαστικούς όρους, δηλαδή σε αναλογία περίπου το 4% του σημερινού εθνικού ΑΕΠ
Β) Ένα σοβαρό περιστατικό διαρροής και ρύπανσης στην Κρήτη θα μπορούσε να προκαλέσει, σε ορίζοντα 25ετίας, ζημιά που αγγίζει τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο περιστατικό στο Ιόνιο, 1,78 δισ. ευρώ. Γ) Σχεδόν 45.000 θέσεις εργασίας που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τον τουρισμό θα χάνονταν από ένα σοβαρό περιστατικό στην Κρήτη και σχεδόν 25.000 θέσεις εργασίας στο Ιόνιο.
Δ) Ακόμα και αν δεν συμβεί σημαντικό περιστατικό διαρροής, η αρνητική επίπτωση για την οικονομία ανέρχεται σε 0,8 – 1,3 δισ. ευρώ σε μία περίοδο 25 ετών.
Ε) Οι απώλειες στον κλάδο της αλιείας θα μπορούσαν να φτάσουν τα 180 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στη Μεσόγειο οι διαρροές πετρελαίου την περίοδο 1977 – 2010 έφτασαν τους 310.000 τόνους, εκ των οποίων το 90% οφειλόταν σε μεγάλα ατυχήματα (άνω των 7.500 τόνων). Μάλιστα, το 30% των ατυχημάτων με δεξαμενόπλοια στη Μεσόγειο έχουν σημειωθεί στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και το 18% εντός των ορίων της Ιταλίας.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site