«ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η δική μας θάλασσα»

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΑΛΛΑΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ...

Η περιβαλλοντική οργάνωση «Πράσινο+Μπλε» μαζί με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΟΖΟΝ» και τους φορείς: Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» με έδρα το Αίγιο, σύλλογος ελεύθερων και αυτόνομων δυτών «Κρισσαίος» με έδρα τη Φωκίδα και ο σύλλογος «Αργώ» με έδρα την Αλυκή Βοιωτίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η δική μας θάλασσα» που αφορά την έρευνα και τη καταγραφή της συσσώρευσης απορριμμάτων στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου.

Οι δράση εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια για την προστασία και ανάδειξή της περιοχής, μετά την ένταξή της στο δίκτυο Natura 2000. Ο κάθε φορέας που συμμετέχει έχει αναλάβει και την ευθύνη λειτουργίας σταθμού καταγραφής - παρατηρητηρίου για την περιοχή του, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα υλοποιεί καταγραφές θαλάσσιων απορριμμάτων. Τα στοιχεία επεξεργάζονται για να αποτελέσουν στατιστική βάση δεδομένων προκειμένου να εξαχθούν επιστημονικά συμπεράσματα και να βρεθούν τρόποι προστασίας και αποκατάστασης.

H 1η καταγραφή για τη Ναύπακτο υλοποιήθηκε με επιτυχία στις 15 Μαρτίου, στην παραλία Πούντο, μπροστά στο Ναυτικό όμιλο στον χώρο των παζαριών, η οποία έχει ορισθεί ως χώρος παρατήρησης. Συμμετείχαν παιδιά από το 3ο ΔΣ Ναυπάκτου και εθελοντές του Πράσινο Μπλε. Η περιοχή χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιβαρυμένη από φερτά πλαστικά υλικά κ.α. μια και ο αριθμός τεμαχίων σκουπιδιών που μαζεύτηκαν ξεπερνά τα 6.000 τεμάχια σε ένα χώρο καταγραφής – παραλία των 150 μ2.

Η 2η καταγραφή για τη Ναύπακτο θα υλοποιηθεί στις 23 Μαΐου ημέρα Πέμπτη στις 10:00 στην παραλία Πούντο, μπροστά στο Ναυτικό όμιλο στον χώρο των παζαριών, όπου και θα αντληθούν τα πρώτα συγκριτικά αποτελέσματα.

Θα διενεργηθούν συνολικά 4 δράσεις καθαρισμού - καταμέτρησης σε κάθε σταθμό στη διάρκεια 14 μηνών , από 21/12/2018 έως 19/2/2020. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε 4 ημερίδες που θα διοργανωθούν με ευθύνη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. τον Φεβρουάριο του 2020 σε τέσσερις (4) Δήμους μέλη του.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με δικαιούχο φορέα την ΜΚΟ «ΟΖΟΝ»

www.ozon-ngo.gr/korinthiakos


 
  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site