«ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ» Καταγραφή θαλάσσιας ρύπανσης

Καταγραφή ρύπανσης από θαλάσσια απορρίμματα στον Κορινθιακό

Μια ξεχωριστή δράση πρόκειται να ξεκινήσει από αρχές Μαρτίου η οποία αφορά τον Κορινθιακό κόλπο. Μια δράση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΖΟΝ η οποία σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου πρόκειται για πρώτη φορά να καταγράψει με επιστημονικό τρόπο στοιχεία που αφορούν τη ρύπανση από θαλάσσια απορρίμματα. Η εν λόγο οργάνωση έχει ανάλογη εμπειρία στον ΒΔ Σαρωνικό κόλπο, την τεχνογνωσία, το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό, για να ηγηθεί και συντονίσει με επιτυχία τη δράση.
Συνεργαζόμενοι φορείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και έχει τίτλο «Κορινθιακός η δική μας θάλασσα» είναι : Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» με έδρα το Αίγιο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Πράσινο+Μπλε» με έδρα τη Ναύπακτο, ο σύλλογος ελεύθερων και αυτόνομων δυτών «Κρισσαίος» με έδρα τη Φωκίδα και ο σύλλογος «Αργώ» με έδρα την Αλυκή Βοιωτίας.
Για τη συλλογή δεδομένων θα δημιουργηθούν, από κάθε συνεργαζόμενο φορέα, παρατηρητήρια καταγραφής απορριμμάτων στις ακτές και τον θαλάσσιο χώρο της περιοχής του. Οι δράσεις συλλογής και καταμέτρησης θαλάσσιων απορριμμάτων αλλά και ο καθαρισμός του χώρου καταγραφής, θα συνοδεύονται από στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης προς τους πολίτες των δήμων που περιβάλλουν τον Κορινθιακό.
Παράλληλα θα δημιουργηθεί δίκτυο εκπαιδευμένων εθελοντών με σκοπό την ενεργοποίησή τους σε μελλοντικές πρωτοβουλίες ανάλογης δράσης.
Μέσα στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί δίκτυο παρατηρητηρίων που συμπεριλαμβάνει τους 6 σταθμούς μέτρησης στις ακτές του Κορινθιακού και συγκεκριμένα: Σταθμός 1: Ψαθόπυργος Αχαΐας, παραλία Μάτι, δυτική εκβολή Βολιναίου, ευθύνη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης "Πράσινο+Μπλε", Σταθμός 2: Ακράτα Αχαΐας, νότια εκβολή Κράθη, Σταθμός 3: Κόρινθος, παραλία Καλάμια /5ο Δημοτικό σχολείο, Σταθμός 4: Αλυκή Βοιωτίας, βόρεια παραλία Αλυκής, Σταθμός 5: Ιτέα Φωκίδας, παραλία Ναυσικά, ευθύνη του συλλόγου Δυτών Φωκίδας "Κρισσαίος", και Σταθμός 6: Ναύπακτος, παραλία Πούντο, εκβολή ρέματος Σκα ανατολικά της πόλης, ευθύνη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης "Πράσινο+Μπλε".

Στους σταθμούς θα υλοποιείται καθαρισμός – συλλογή και λεπτομερείς καταμετρήσεις απορριμμάτων (μεγέθους άνω των 2,5 εκατοστών) σε τριμηνιαία βάση, ώστε να συλλεχθούν στοιχεία ενός έτους, να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία με στόχο την ανεύρεση τρόπου αντιμετώπισης της ρύπανσης.
Θα διενεργηθούν 4 δράσεις καθαρισμού-καταμέτρησης σε κάθε σταθμό, αθροίζοντας συνολικά σε 24 δράσεις.
Σε κάθε μία από τις 24 δράσεις θα υπάρχει παρουσία εθελοντών και μαθητών σχολείων από κάθε περιοχή.
Το έργο έχει διάρκεια 14 μηνών – από 21/12/2018 έως 19/2/2020.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε 4 ημερίδες που θα διοργανωθούν με ευθύνη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. τον Φεβρουάριο του 2020 σε τέσσερις (4) Δήμους μέλη του.  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site