Σχολείο και Υγεία!

Tα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν έναν πληθυσμό με ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά. Η προάσπιση της υγείας τους και η καλλιέργεια υγιεινών συνηθειών διατροφής και άσκησης αποτελεί μια τεράστιας σημασίας επένδυση για το μέλλον της χώρας. Προφανές λοιπόν το ενδιαφέρον για τη Σχολική Υγιεινή, τις αρχές και μεθόδους της οποίας οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της Παιδείας, μιας σχολικής μονάδας ή ενός διδακτηρίου, και φυσικά οι γονείς των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Εξασφάλιση υγιούς και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος
Αυτό έχει σχέση με πολλές παραμέτρους, όπως: κτηριακές υποδομές, πυρασφάλεια – πυρανίχνευση, παρακολούθηση συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων, εντομοκτονία – μυοκτονία, καθαριότητα δομών, υγιεινή κοινόχρηστων χώρων, λήψη μέτρων για αποφυγή ατυχήματος, εφαρμογή εργονομίας (π.χ. επιλογή εργονομικού εξοπλισμού, όπως είναι τα θρανία). Επίσης, εδώ αναφέρονται και ο έλεγχος και η ρύθμιση φυσικών (π.χ. φωτισμός, θόρυβος, θερμοκρασία) και χημικών παραγόντων και ο συνεχής έλεγχος για πιθανές εστίες ανάπτυξης π.χ. μικροβίων και μυκήτων.
Επίβλεψη για σωστή λειτουργία των σχολικών κυλικείων. Παρακολούθηση της υγείας των παιδιών π.χ. με τον προγραμματισμό σωματομετρικών μετρήσεων, τον έλεγχο της εμβολιαστικής τους κατάστασης, την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας σε θέματα όπως είναι η διατροφή, η άσκηση, η ατομική υγιεινή. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτικών και γονέων. Για να έχουμε υγιείς ενήλικες, θα πρέπει να έχουμε υγιή παιδιά. Η παιδική ηλικία και εφηβική είναι αυτή στη διάρκεια της οποίας ολοκληρώνεται η ανάπτυξη όλων των οργάνων και λειτουργιών τους, οπότε η προστασία της υγείας τους είναι σημαντική. Επίσης, αποκτούν εφόδια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα συναντήσουν αργότερα και το σχολείο, μέσα από προγράμματα, μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υιοθέτηση υγειών στάσεων και συμπεριφορών που ενισχύουν τη φυσική, ψυχική και κοινωνική τους υγεία. Μεταξύ των πολλών παραμελημένων ζητημάτων στη χώρα μας, αναμφίβολα ιδιαίτερης σημασίας είναι η Δημόσια Υγιεινή, της οποίας εξαιρετικά σημαντικό όσο και ευαίσθητο τομέα αποτελεί η Σχολική Υγιεινή. Από την πολιτεία γίνονται κάποιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των νεοεμφανιζόμενων προβλημάτων, όπως είναι ο υποσιτισμός παιδιών. Οργανώνονται επίσης σεμινάρια και ημερίδες για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά δεν καλύπτονται όλες οι ανάγκες.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site