Πράσινο+Μπλε    Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα.
Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2010 και έχει έδρα την οδό Μεναίχμου 1 - 3 Ναύπακτος.νομός Αιτωλ/νιας

Ο Σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, κατά την έννοια του άρθρου 784  
και αφορά την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση πολιτών
και ιδιαίτερα της νεολαίας, σε πάσης φύσεως θέματα που αφορούν την οικολογία
και το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την διατροφή καθώς και την ανάδειξη του τόπου μας, 
με την διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων και κάθε είδους ενέργειες που προάγουν τα ως άνω.

 

τήλ.  +30 26340  25016 /  Φαξ  +30 26340 25015
email: info@prasinomple.gr

 

  ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ :


 - Μηνιαίο περιοδικό Πράσινο+Μπλε 
   Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ως έντυπο στον νομό Αιτωλοακαρνανίας και σε ηλεκτρονική μορφή πανελλαδικά.
   Email : info@prasinomple.gr   
 

 

  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site