Κορινθιακός Κόλπος_Natura 2000

Ο Δήμος Ναυπακτίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ», τις οικολογικές οργανώσεις, ΑΛΚΥΩΝ, ΠΑΝΔΟΙΚΟ, την Οικολογική Κίνηση Πάτρας και τον Σύλλογο Παράκτιων Αλιέων Ναυπακτίας και Περιχώρων συνδιοργάνωσαν στη Ναύπακτο εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα: «Η ανακήρυξη του Κορινθιακού Κόλπου ως προστατευόμενη περιοχή ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000».

Μια από τις πολλές προσπάθειες προστασίας του κορινθιακού κόλπου ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί με πολύ έντονα προβλήματα όπως: υπεραλίευση, διάβρωση ακτών, ρίψη αποβλήτων, κόκκινη λάσπη στον πυθμένα, τελευταία οι μέδουσες κλπ και για τα οποία επί σειρά ετών το περιοδικό μας έχει αναφερθεί αναλυτικά.
Πρέπει να σώσουμε ότι έχει απομείνει από τον Κορινθιακό κόλπο αλλά και να το διορθώσουμε. Για την ιστορία, η ΕΕ διαθέτει ισχυρή νομοθεσία για την προστασία της φύσης. Η συγκεκριμένη νομοθεσία αναπτύχθηκε με γνώμονα το δίκτυο Natura 2000.

Οι προστατευόμενες περιοχές είναι 26.000, οι οποίες αντιστοιχούν στο ένα πέμπτο της ξηράς επιφάνειας της ΕΕ. Είναι το μεγαλύτερο στο είδος του δίκτυο στον κόσμο και παρέχει καθοριστική προστασία στα πλέον απειλούμενα είδη και οικοτόπους της Ευρώπης. Το δίκτυο έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο: τα οφέλη που προκύπτουν από το δίκτυο εκτιμώνται μεταξύ 200 και 300 δισεκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος, ή 2% έως 3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Το δίκτυο Natura 2000 εγκαινιάστηκε το 1979, όταν η ΕΕ εξέδωσε το πρώτο βασικό νομοθέτημά της για την προστασία της φύσης, την οδηγία για τα πτηνά.
Η συγκεκριμένη οδηγία προστατεύει το σύνολο των άγριων πτηνών στην ΕΕ, καλύπτοντας περίπου 500 είδη. Ένα δεύτερο νομοθέτημα, η οδηγία περί οικοτόπων του 1992, υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να προστατεύουν τους οικοτόπους των απειλούμενων ειδών φυτών και ζώων. Η οδηγία περί οικοτόπων καλύπτει γύρω στα 1.500 σπάνια και απειλούμενα φυτά και ζώα και περίπου 230 τύπους οικοτόπων, μεταξύ των οποίων θεριζόμενους λειμώνες, ρεικότοπους και αλίπεδα.

Οι περιοχές που προστατεύονται δυνάμει των δύο αυτών οδηγιών συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000. Στόχος του δικτύου είναι να προστατευθούν όλοι οι βασικοί τύποι των ευρωπαϊκών οικοτόπων και τα απειλούμενα είδη. Περισσότεροι από 26.000 τόποι έχουν ήδη περιληφθεί σε αυτό, καθιστώντας το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Καλύπτει το 18 % της ξηράς επιφάνειας της ΕΕ και σημαντικά τμήματα των θαλασσών που την περιβάλλουν. Δεν είναι απλώς ένα δίκτυο φυσικών προστατευόμενων περιοχών.

Αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι και η φύση αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται. Στόχος του δεν είναι ο αποκλεισμός οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά η διασφάλιση της συμβατότητας των δραστηριοτήτων με την προστασία πολύτιμων ειδών και οικοτόπων. Οι κύριοι στόχοι είναι: να αποφεύγονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν σοβαρά κάποια είδη ή να καταστρέψουν τους οικοτόπους για τους οποίους χαρακτηρίζεται μια περιοχή.

Να λαμβάνονται θετικά μέτρα, όπου χρειάζεται, για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών με σκοπό την καλύτερη διατήρησή τους.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site