«Πράσινα σημεία»

Η επόμενη μέρα για τα απορρίμματα...
Τα «Πράσινα Σημεία» (ΠΣ) ετοιμάζονται να μπουν στην καθημερινότητα της ζωής μας.
Πρόκειται για οργανωμένους χώρους ανακύκλωσης ή και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία θα βρίσκονται μέσα στις γειτονιές αλλά και έξω από τον αστικό ιστό, προσφέροντας κίνητρα στους πολίτες για να ανακυκλώσουν «σωστά» και σε «όλη την αλυσίδα». Το μοντέλο των «Πράσινων Σημείων» εφαρμόζεται εδώ και έτη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πλέον, βάσει της νέας εθνικής νομοθεσίας για τα απορρίμματα, θα αρχίσει να υιοθετείται από τους δήμους και στην Ελλάδα. Την περίοδο αυτή, που οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων (υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό), τα «Πράσινα Σημεία» μπαίνουν στο λεξιλόγιο των δημοτικών αρχόντων και των μελετητικών γραφείων. Η αιτία δεν είναι άλλη από τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από κοινοτικούς πόρους και το μικρό ύψος της επένδυσης που απαιτείται (το πιο σοβαρό θέμα είναι η εξεύρεση των κατάλληλων χώρων). Ο Σύνδεσμος Δ/σης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νιας, προχωρά στην αγορά οικοπέδου ή αγροτεμαχίου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου. Το προσφερόμενο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο θα πρέπει να είναι πάνω από 3,5 στρέμματα και να βρίσκεται κοντά στη πόλη της Ναυπάκτου κοντά σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με τον «οδηγό» που κατάρτισε πρόσφατα ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), τα «Πράσινα Σημεία» χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την έκτασή τους:


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site