ΝΕΡΟ το πολύτιμο αγαθό!

Στον άνθρωπο το νερό αποτελεί τα 2/3 του βάρους του και είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις λειτουργίες του σώματός του. Αν ο άνθρωπος χάσει το 20% του νερού που υπάρχει στο σώμα του κινδυνεύει να πεθάνει. Από το νερό εξαρτώνται άμεσα πολλές δραστηριότητές μας, η καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, στη γεωργία και την κτηνοτροφία το χρησιμοποιούμε σε ποσοστό 69%. Για οικιακή χρήση σε ποσοστό 8% (το περισσότερο το χρησιμοποιούμε στην τουαλέτα!), ενώ οι βιομηχανίες που συγκεντρώνονται στις πόλεις καταναλώνουν νερό σε ποσοστό 23%. Από το 1950 μέχρι σήμερα η παγκόσμια κατανάλωση νερού έχει υπέρ -τριπλασιαστεί, αυξανόμενη με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την αύξηση του πληθυσμού. Από τα συνολικά 1.386 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα του νερού που υπάρχει στη Γή, περισσότερο από 96% είναι αλμυρό, ενώ το γλυκό αντιστοιχεί σε μόλις 2.6% της συνολικής ποσότητας. Επίσης, το 68% του γλυκού νερού είναι αποθηκευμένο σε μορφή παγετώνων. Ακόμη, ένα 30% του γλυκού νερού βρίσκεται σε υπόγειους υδροφορείς. Το επιφανειακό γλυκό νερό που βρίσκεται σε ποτάμια και λίμνες είναι πολύ λιγότερο από το 1 % του συνολικού νερού που υπάρχει στον πλανήτη μας. Τα ποτάμια και οι λίμνες λοιπόν αποτελούν τις βασικές πηγές νερού για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Από στατιστικά στοιχεία της UNESCO (της Εκπαιδευτικής Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών) προκύπτει ότι ο μισός πληθυσμός της Γης δεν διαθέτει υγιεινό νερό σε επαρκείς ποσότητες. Λόγω της σημαντικής έλλειψής του στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις αγροτικές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπου η κατάσταση είναι χειρότερη, μόνο το 29% έχει πρόσβαση σε πηγές πόσιμου νερού και μόνο το 13% διαθέτει εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής. Εξαιτίας όλων των παραπάνω, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από γαστρεντερίτιδα, περισσότεροι από 200 εκατομμύρια από σχιστοσωμίαση, περισσότεροι από 30 εκατομμύρια από ογκοκερκίαση, ασθένειες που μεταδίδονται με το νερό. Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι αν όλος ο πληθυσμός της Γης είχε πρόσβαση σε πόσιμο νερό, το παγκόσμιο ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας θα μπορούσε να μειωθεί στο μισό.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site