Απειλές για θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν μερικούς από τους σημαντικότερους εναπομείναντες πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών της Μεσογείου. Τα θαλάσσια θηλαστικά και οι χελώνες αντιμετωπίζουν διάφορες απειλές στην περιοχή της Μεσογείου, τόσο από ανθρωπογενείς όσο και από περιβαλλοντικούς
παράγοντες. Παρά το γεγονός ότι προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο διαχείρισης και προστασίας, με αποτέλεσμα αρκετά από τα είδη αυτά να θεωρούνται απειλούμενα, ή να κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ποιές είναι αυτές οι απειλές:

Αλιεία:
Οι επιπτώσεις της αλιευτικής δραστηριότητας στα θαλάσσια θηλαστικά και τις χελώνες είναι τόσο έμμεσες, μέσω της υπεραλίευσης και της κάθετης μείωσης των ειδών με τα οποία τρέφονται, όσο και άμεσες, μέσω της τυχαίας αλίευσης ή εμπλοκής σε διάφορα αλιευτικά εργαλεία, η οποία οδηγεί σε τραυματισμό και συχνά σε πνιγμό, εφόσον εμποδίζεται η ανάδυση και η αναπνοή.

Προσκρούσεις με πλοία:
Έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία, λόγω της αύξησης τόσο στην κίνηση όσο και στο μέγεθος των πλοίων. Το θαλάσσιο δίκτυο της Μεσόγειου είναι ένα από τα πιο υπερφορτωμένα στον κόσμο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες ατυχημάτων τέτοιας μορφής.
Υποβρύχια ηχορύπανση:
Ο ήχος στο νερό μεταδίδεται σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις απ’ ότι στον αέρα. Η υποβρύχια ηχορύπανση συνίσταται στη χρήση σόναρ από πλοία του πολεμικού ναυτικού για τον εντοπισμό υποβρυχίων, και στη σεισμική διασκόπιση για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου. Η ανθρωπογενής μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή ακόμα και μόνιμη απώλεια ακοής, παρεμπόδιση στη διαδικασία εύρεσης τροφής ή στην επικοινωνία μεταξύ ατόμων ή ομάδων, αλλαγή πορείας ή της χρήσης οικοσυστημάτων, εκβρασμό, καθώς και χρόνιο ή οξύ στρες.

Ρύπανση από σκουπίδια στις θάλασσες:
Πλαστικές σακούλες και συσκευασίες τροφίμων είναι τα πιο συνήθη σκουπίδια που μπορεί να καταπιούν τα θαλάσσια είδη καθώς λογίζονται λανθασμένα ως τροφή. Το αποτέλεσμα είναι θάνατος από ασφυξία ή ασιτία, καθώς το πλαστικό φράζει το πεπτικό σύστημα, εμποδίζει τη διατροφή, ή προσδίδει αίσθηση κορεσμού.

Τοξικές χημικές ουσίες:

Τοξικές χημικές ουσίες συχνά εισέρχονται στη θάλασσα με την απόρριψη αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων, ή έμμεσα μέσω των βρόχινων απορροών που περιέχουν αστικά και αγροτικά υπολείμματα. Τα θαλάσσια θηλαστικά και οι χελώνες επιβαρύνονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της βιοσυσσώρευσης την τοξικών ουσιών, με συνέπειες την δυσλειτουργία των οργάνων, παθήσεις του αίματος και του θυρεοειδούς, καθώς και παρεμπόδιση της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής.

Πετρελαιοκηλίδες:

Προκαλούν δραματική υποβάθμιση των οικοσυστημάτων επηρεάζοντας τα ιχθυαποθέματα, ενώ αυξάνουν την ευπάθειά των οργανισμών σε ασθένειες. Όταν τα θαλάσσια θηλαστικά ή οι χελώνες παγιδευτούν σε πετρελαιοκηλίδα περιορίζεται η κίνηση τους, προκαλούνται ερεθισμοί στα μάτια και το δέρμα, επηρεάζεται το αναπνευστικό και πεπτικό τους σύστημα, ενώ προκαλούνται σημαντικές βλάβες στο συκώτι και τον εγκέφαλο.

Ασθένειες και παράσιτα:

Τα είδη αυτά, συχνά προσβάλλονται από ασθένειες παρόμοιες με αυτές των ανθρώπων, όπως πνευμονία, γρίπη, έρπητα και μηνιγγίτιδα. Κάποιες ασθένειες οι οποίες προσβάλλουν τα θαλάσσια θηλαστικά μπορεί να μεταδοθούν και στον άνθρωπο. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να μην προσεγγίζουμε κάποιο θαλάσσιο θηλαστικό ή χελώνα για το οποίο υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες πως νοσεί, αν δεν είμαστε εκπαιδευμένοι και δεν κατανοούμε τους κίνδυνους τους οποίους συντρέχουμε.

Καταστροφή των παράκτιων οικοσυστημάτων:
Έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων, την καταστροφή των περιοχών ωοτοκίας και αναπαραγωγής, καθώς και τη συνολική επιβάρυνση των οικοσυστημάτων. Η τουριστική ανάπτυξη υποβαθμίζει σημαντικά τις παραλίες ωοτοκίας των χελωνών, καθώς και τις σπηλιές αναπαραγωγής της φώκιας επηρεάζοντας δραματικά τη βιωσιμότητα αυτών των ειδών.

Κλιματική αλλαγή:

Οι προβλεπόμενες αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας και τα θαλάσσια ρεύματα λόγω των κλιματικών αλλαγών, πρόκειται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι πληθυσμοί των θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών προβλέπεται να επηρεαστούν από τις κλιματικές αλλαγές -ιδιαίτερα τα μη-μεταναστευτικά είδη.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site