Ραδιενεργά απόβλητα & Δήμοι

Πολλά ερωτήματα προκαλεί το άρθρο 22 του Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού το οποίο δίνει αντισταθμιστικά οφέλη στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού ( δήμους της χώρας), προκειμένου να δημιουργήσουν εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων.
O Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας έθεσε από τα τέλη Ιουλίου, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Π.Δ. « Περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων» και κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του Π.Δ. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
Όπως αναφέρει το Άρθρο 22 του Προεδρικού Διατάγματος: «Αντισταθμιστικά οφέλη παρέχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού της περιοχής στην οποία θα δημιουργηθεί εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Τα αντισταθμιστικά οφέλη έχουν κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, ή άλλο χαρακτήρα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Ο αρμόδιος για την ΕΕΑΕ υπουργός συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μορφή και το ύψος των αντισταθμιστικών οφελών, τα οποία καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την ΕΕΑΕ υπουργού και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών».

Χωματερές ραδιενεργών ουσιών.

Η κατασκευή χώρων αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων σε δήμους της χώρα μας προωθείται, με πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού, υπακούοντας προφανώς στις πιέσεις και στις προτροπές των δανειστών. Η πρωτοφανής προσπάθεια να μετατραπούν με συνοπτικές διαδικασίες οι δήμοι της χώρα μας ως διαχειριστές ραδιενεργών αποβλήτων με ανταποδοτικά οφέλη, χωρίς την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή και το επιστημονικό προσωπικό , ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο της μετατροπής της χώρας μας σε μια απέραντη χωματερή ραδιενεργών ουσιών επικίνδυνων για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς θεωρείται βέβαιο ότι πολλά επικίνδυνα υλικά από την Ευρώπη και όχι μόνο θα καταλήξουν στην χώρα μας . Τα ραδιενεργά υλικά είναι τα πλέον τοξικά και επικίνδυνα -πρακτικά για πάντα, αφού ο χρόνος ημιζωής μπορεί να ανέρχεται σε εκατοντάδες χρόνια και απαιτούν ειδικούς χώρους επεξεργασίας με υψηλότατο κόστος κατασκευής.
Στις ΗΠΑ οι πρώτες ειδικές υπόγειες εγκαταστάσεις, ήδη έχουν κριθεί ανεπαρκείς, και συνεχώς επανελέγχονται αφού μολύνουν τα υπόγεια ύδατα, ενώ στην Ευρώπη η «λύση» είναι να στέλνονται κρυφά σε τρίτες χώρες συνήθως της Αφρικής και κάποιες φορές να «ναυαγούν» στο Ιόνιο και στη Μεσόγειο! Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πυρηνικοί αντιδραστήρες πλην του Δημοκρίτου και η ποσότητα των ιατρικά ραδιενεργών αποβλήτων δεν είναι τεράστια. Είναι εύλογο να αναρωτιόμαστε ποιος μπορεί να πρότεινε κάτι τέτοιο και ποια αντισταθμιστικά οφέλη μπορούν να καλύψουν αυτό τον αιώνια θανάσιμο κίνδυνο για οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Αξίζει να επισημανθεί πως ήδη έχουν δημιουργηθεί χώροι αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων σε άλλες φτωχές χώρες των Βαλκανίων!
  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site