15.000 υπογραφές για το μέλλον μας!

Οι 15.000 υπογραφές που συγκεντρώθηκαν διαδικτυακά από το WWF, έφτασαν στους αποδέκτες τους και πέρασαν ακριβώς αυτό το μήνυμα:
«Στη σημερινή Ελλάδα πολύς κόσμος εξακολουθεί να νοιάζεται για το περιβάλλον, καθώς αυτό είναι αλληλένδετο με την υγεία και το μέλλον μας».
Το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης παραδόθηκαν οι υπογραφές – διαμαρτυρία για την νέα λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα V» στο διοικητικό συμβούλιο της KfW -η κρατική γερμανική τράπεζα, που χρηματοδοτεί το έργο.
Ο Δημήτρης Καραβέλλας , ο διευθυντής του WWF Ελλάς, που πήγε στη Γερμανία, είχε στα χέρια του σημαντικές μελέτες και δεδομένα που δείχνουν ότι η μονάδα αυτή είναι λάθος επιλογή, με δεδομένα οικονομικά, κοινωνικά και βέβαια περιβαλλοντικά.
Μαζί του στη συνάντηση ήταν κι ο διευθυντής του WWF Γερμανίας, ο Έμπερχαρντ Μπράντες, καθώς ο αγώνας ενάντια στον λιγνίτη και γενικά τα ορυκτά καύσιμα είναι κοινός για ολόκληρη την οικογένεια του WWF.
Το βασικό ερώτημα που τέθηκε στη συνάντηση ήταν: Γιατί μια τράπεζα που έχει τόση τεχνογνωσία στις νέες τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην Ελλάδα επιμένει να χρηματοδοτεί λιγνίτη;
Από την πλευρά της KfW άκουσαν με πολλή σοβαρότητα τις θέσεις του WWF και φάνηκαν θετικοί στο να εξετάσουν επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια.
Ένα πρώτο καλό βήμα για μια τράπεζα ερμητικά κλειστή σε κριτική και που ως τώρα δεν έχει δείξει διάθεση για διάλογο γύρω από το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο.
Όμως πίσω από τις δηλώσεις ακόμα είναι δύσκολο να ξέρουμε τι αποτελεί δέσμευση.
Η ουσία είναι να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για το σωστό ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας.
Δεν ζητάμε την πιο εύκολη λύση, αλλά την καλύτερη λύση.
Η υπόσχεση από την πλευρά του WWF είναι δεδομένη και θα παρακολουθήσουμε άγρυπνα τη συνέχεια, γιατί οι προθέσεις τους θα επηρεάσουν το δικό μας μέλλον, καθώς στους επόμενους μήνες μπαίνουμε σε ρυθμό ανάλυσης των εναλλακτικών προτάσεων.
Θα είναι μια ευκαιρία για την KfW να δείξει πόσο πραγματικά στηρίζει την καθαρή ενέργεια.

Δεσμεύσεις και θεωρία!
Η στροφή στην καθαρή ενέργεια που - τουλάχιστον στη θεωρία - αποζητούν δεν είναι εύκολη υπόθεση και γι' αυτό οι παλιές γνωστές λύσεις είναι πάντα η πιο εύκολη επιλογή. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμα εμπόδια, λέμε ότι δεν πρέπει να τα αφήσουμε να καθορίσουν το μέλλον μας για τα επόμενα 50 χρόνια!
Η μελλοντική εικόνα του ενεργειακού συστήματος της Ελλάδας, σύμφωνα με τους στόχους για μείωση των εκπομπών CO2 που έχουν θέσει η ΔΕΗ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω 10 σημεία:

1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%-70% έως το 2050 ως προς το 2005
2. Ποσοστό 85-100 % ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με την αξιοποίηση όλων των εμπορικά ώριμων τεχνολογιών
3. Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60%-70% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2050
4. Σταθεροποίηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης λόγω των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
5. Σχετική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εξηλεκτρισμού των μεταφορών και μεγαλύτερης χρήσης αντλιών θερμότητας στον οικιακό και τριτογενή τομέα.
6. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών
7. Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο των μεταφορών στο επίπεδο του 31% - 34% μέχρι το 2050
8. Κυρίαρχο το μερίδιο του ηλεκτρισμού στις επιβατικές μεταφορές μικρής απόστασης (45%) και σημαντική αύξηση του μεριδίου των μέσων σταθερής τροχιάς
9. Σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση για το σύνολο του κτιριακού αποθέματος και μεγάλη διείσδυση των εφαρμογών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα.
10. Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και έξυπνων δικτύων

Το πρώτο κρίσιμο συμπέρασμα είναι ότι η προοπτική των υφιστάμενων πολιτικών οδηγεί σε περιορισμένη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έως το 2050, που δεν συνάδει με τους ευρωπαϊκούς στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ούτε αποτελεί την οικονομικότερη εξέλιξη του ενεργειακού τομέα.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site