Το μήνυμα της Αθήνας προς τους ηγέτες της Κοπεγχάγ

H Αθήνα, συμμετέχοντας μαζικά με περισσότερους από 350 συνέδρους και την παρουσία 50 και πλέον διαπρεπών εκπροσώπων της Πολιτείας, της Παν/κής και Επιστημονικής κοινότητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο διήμερο ενημέρωσης ...